Start here

Onenote TV2 skole workshop

Sharing is the new way of learning

Dette er referat fra NKUL hvor Tv2 tar mål av seg å lage oppgaver og nå alle læreplanmålene fra 1-7 i naturfag!

Fordeler med OneNote:

  • Den synkronierer – du slipper å lagre selv uten internett
  • Digital ringperm – du kan ha så mange ringpermer du vil
  • Vurdering – annotere direkte med penn, filme eller spille inn lyd
  • Kan kjøre/lagre flere filformater inni ringpermene (hvordan vil du ellers kunne lagre lyd i en ringperm?)
  • Dokumentene ligger i fila, det er ikke bare en lenke (du finner altså igjen en film etter flere år!)
  • Søkemuligheten er formidable – søker gjennom alle digitale permer du har laget
  • Du kan lage lyd rett inn i ringpermen – opptaksfunksjon i OneNote
  • Du kan filme rett inn i ringpermen – filmfunksjon i OneNote
  • Du kan dele ringpermen med så mange du vil – eller så få du vil

20130506-161343.jpg

TV2 har lagt opp OneNote slik:

Vis opprinnelig innlegg 61 ord igjen

SOCRATIVE

Bruk av digitale verktøy i skolen.

Sitter og forbereder kurs på Ådnamarka skule i morgen. I den forbindelse har jeg opprettet en aktivitet i SOCRATIVE som jeg skal bruke til oppstart.Socrative

Her har jeg stilt spørsmålet » Hva bruker du smartboarden til?»  Lærerne svarer ved å logge seg inn i «mitt» rom og skriver så mye de vil. Det de skriver kommer etterhvert opp på Smartboarden(der jeg er logget inn på min profil). Dette gir meg god innsikt i på hvilket nivå de er og hva som er vanlig på denne skolen.

Når jeg bruker dette med elevene i forkant av et emne, eller som en oppsummering, skriver ALLTID alle noe – de som kanskje sliter litt med å komme på noe, får lov å «stjele» fra de andre.

Vis opprinnelig innlegg

Digital kompetanse i norsk skole er en bløff

Kahoot!

Thereses digitale klasserom

kahoot Jeg skal innrømme at jeg var litt skeptisk til Kahoot !, etter å ha lest masse rosende ord om dette spillet, blant annet på facebooksida til spansklærere i Norge – men det tok ikke lang tid før jeg var overbevist. Duverden for et artig spill! Konseptet er enkelt: På storskjermen viser du elevene spørsmål, som du har laget, med fire alternativer. Elevene bruker enten pc, laptop, nettbrett, ipad eller smarttelefon og klikker på ett av de fire alternativene.  Når alle elevene har svart, kommer det opp en poengtavle som viser en oversikt over de fem elevene som har flest poeng, og jo raskere du svarer, jo flere poeng får du. Poengtavla kommer opp etter hvert spørsmål, og elevene kan følge med på egen fram- og tilbakegang i spillet. De får også en tilbakemelding på pc’en / telefonen om hvilken plass de ligger på, og hvor mange poeng det er opp…

Vis opprinnelig innlegg 367 ord igjen

På skolebesøk i Järfälla kommune i Sverige

På skolebesøk i Järfälla kommune i Sverige

Fra 12. til 15. april var personalet på skolen vår i Stockholm. Mandag 15. april sto skolebesøk i Järfälla kommune like nord for hovedstaden på programmet. IKT er et satsingsområde i kommunen, og den har en datagaranti, det skal finnes minst en datamaskin per 4 elever. Noen av skolene har også en 1-1 strategi, dvs. en datamaskin/iPad per elev.

Etter en felles informasjon om skolesatsingen i kommunen, fikk vi lunsj, og deretter ble vi fordelt på tre forskjellige skoler. Mitt 10. trinn besøkte Fjällanskolan, som er en førskole og grunnskole. Den har ca. 760 elever fordelt på trinn F-9, det tilsvarer vel 1.-10. trinn i Norge, og førskolen har ca. 140 barn. Rektor/förskolechef Magnus Persson og biträdande rektor årskull 6-9 Jessica Blomgren fortalte oss om skolen og hvilke områder de prioriterer.

Det mest interessante i denne sammenheng er skolens og kommunens satsing på IKT. Kjøp av datamaskiner er et prioritert område, og høsten 2011 var Fjällenskolan den første skolen i kommunen med 1-1 datamaskiner for elever fra 4. til 9. trinn. Denne skolen valgte å kjøpe inn Mac-maskiner, og alle elevene får utdelt sin egen maskin i 4. klasse. Denne har de i tre år, og får deretter en annen maskin. Så vidt jeg husker ble det fortalt at elevene som gikk ut 6. klasse, ga maskinene sine videre til de nye 4. klassene, og så fikk de en annen selv. Rektor pekte på at de måtte utdanne elevene for fremtiden, og da var det veldig viktig å holde tritt med den teknologiske utviklingen og gjøre elevene i stand til å møte denne fremtiden på en best mulig måte. Han snakket også om innkjøp av digitale læremidler, men at dette var veldig dyrt. Det ble derfor et avveiningsspørsmål om de skulle kjøpe dette eller om de skulle kjøpe lærebøker i papirutgave. De hadde imidlertid kjøpt inn noen digitale læremidler.

En kollega og jeg var inne i en 7. klasse som hadde svensk. De satt rolig ved pultene sine med hver sin datamaskin og skrev bokomtaler. Noen av elevene jobbet i grupperom ved siden av. Elevene hadde også laget digitale fortellinger med iMovie, og vi fikk se to eksempler på dette. Før den første visningen, gikk eleven som hadde laget filmen ut på gangen fordi hun synes det var flaut å være tilstede når vi andre så den. Så kom hun inn igjen og fikk applaus for filmen sin. Litt senere tok læreren min kollega og meg med ut på gangen og viste oss en annen presentasjon. Her var det en gutt som fortalte om bestefaren sin. Læreren fortalte at mange av elevene var litt følsomme når det gjaldt å vise filmene sine til andre fordi det var så personlig.

Det som imponerte meg med besøket i denne klassen, var å se hvor rolig de satt og jobbet med det de skulle. Da læreren ba elevene lukke igjen maskinene da hun viste den første iMovie-presentasjonen, gjorde alle elevene som hun sa. Etterpå kunne de fortsette arbeidet sitt på maskinene. Det var ingen som var inne på Facebook eller holdt på med andre ting de ikke skulle. Og selv om de satt i grupper på fire, virket de helt fokusert på oppgava med å skrive bokomtale. Det slo meg at de nok hadde fått grundig opplæring i hvordan de skulle bruke maskinen da de fikk dem utdelt. På spørsmål fra en kollega av meg hadde noen andre elever sagt at de holdt litt på med utenomfaglige ting på maskinene i begynnelsen, men at de ikke gjorde det nå lenger, det var vel kanskje mest nyhetens interesse.

Det må være praktisk på mange måter at elevene har hver sin maskin. Det å ta frem maskinene fra sekken kan foregå på en stille og rolig måte, og elevene kommer raskt i gang med arbeidet sitt. På skolen hvor jeg jobber selv, har vi både datarom med stasjonære maskiner og et visst antall dataskap med bærbare maskiner. Selv er jeg veldig for at elevene skal bruke datamaskiner, og de bruker dem ofte når de skal skrive tekster eller finne informasjon om noe. Det er imidlertid ofte et sant kaos når elevene er ferdige med arbeidet sitt og skal sette de bærbare maskinene på plass i dataskapet: i rett skap, på riktig hylle og plugge inn støpselet i rett kontakt. Deretter må dataskapene trilles på plass der de skal stå på lading. Dette er både tungvint og slitsom ettersom de må løftes over dørstokker. Så tanken om egen datamaskin til hver elev virker veldig forlokkende på meg, forutsatt at maskinene blir brukt til det de skal.

Det var veldig hyggelig å være på besøk på Fjällenskolan, og vi ble veldig godt tatt i mot av skolens ledelse, lærerne og elevene vi traff. Vi skulle imidlertid gjerne ha vært der litt lenger. Personlig skulle jeg gjerne ha observert flere undervisningstimer, aller helst fremmedspråksklasser for å se hvordan undervisningen foregikk.

http://www.jarfalla.se/fjallenskolan

IKT-strategi för Järfälla Förskolor och Grundskolor:

http://www.jarfalla.se/download/18.f1d527a13d6c0da50980003428/IKT+strategi_Järfälla+för+och+grundskolor.pdf

Norsktentamen ble flyttet pga Justin Bieber – en historie jorda rundt på få minutter

Som lærer på 10. trinn i en ungdomsskole i Ålesund kan jeg nesten ikke la være å blogge om alt som har blitt skrevet og sagt om flytting av norsktentamen på ungdomsskolene i byen. Jeg hadde lurt litt på hvorfor det var over en uke mellom norsk- og engelsktentamen, det var helt uvanlig. For noen uker siden fikk vi imidlertid vite grunnen: Tenåringsidolet Justin Bieber skulle holde konsert i Oslo i uke 16.

Jeg har ikke tenkt å kommentere selve flyttingen av tentamen, men heller reflektere litt rundt det oppstyret denne saken har vakt, faktisk verden over. Det hele begynte vel som en relativ liten sak i lokalavisa, Sunnmørsposten. Deretter var hovedstadsavisene VG, Dagbladet og Aftenposten raske til å plukke opp nyheten, og det ble debattprogram på NRK.

Saken ble omtalt i papiraviser, nettaviser, radio og tv, på Facebook, Twitter osv, og den spredde seg over hele verden som ild i tørt gress i løpet av veldig kort tid; den ble harselert med på CNN og omtalt i bl.a. The Wall Street Journal og The New York Times. Justin Bieber fulgte selv med i saken, og skrev på Twitter at han elsket beslutningen om å flytte tentamen. I flere amerikanske medier ble tentamen omtalt som eksamen. Den ellers så pålitelige New York Times skrev: » Schools in Norway Postpone Exams for Bieber Concerts». Dette gjorde jo saken bare enda verre, og jeg tenker at her har de ikke sjekket kildene sine godt nok.

Rektorene i kommunen hadde vel ikke i sin villeste fantasi forestilt seg at beslutningen om å flytte norsktentamen skulle vekke slik enorm oppsikt. En ting er å bli omtalt i lokalavisa, en helt annen ting er det å bli harselert med i både nasjonale og internasjonale massemedia. Det kan være ganske voldsomt når det står på, og for oss som jobber på en av disse skolene virket det helt surrealistisk med all denne medieomtalen, og det føltes til tider ganske pinlig også. Vår rektor fikk mange henvendelser, og hun ble intervjuet både av aviser og TV2. En sak som dette ville aldri ha fått et slikt omfang for noen tiår siden, før satelitt-tv, Internett, nettaviser og sosiale medier som Facebook og Twitter.

Det er litt skremmende å se hvor fort nyheter sprer seg, ett tastetrykk er nok, og «hele verden» vet hva du har sagt eller gjort. Det er mange som har fått ødelagt livene sine på den måten, og det er et stort tankekors i vår digitale tidsalder. Nå var jo dette en ganske uskyldig sak egentlig, og den blir fort glemt. Nyheter er flyktige, og nå er massemediene heldigvis opptatt av helt andre saker.  Rektorene fikk sine «fifteen minutes of fame», om enn noe ufrivillig. Det er ingen som har blitt direkte skadelidende av denne saken, selv om mange vil hevde at det gikk utover omdømmet og respekten for skolen, men det er en helt annen diskusjon.

Kilder:

http://www.smp.no/nyheter/article7333397.ece

http://www.vg.no/rampelys/artikkel.php?artid=10115121

http://www.kjendis.no/2013/04/02/kjendis/justin_bieber/konsert/musikk/telenor_arena/26467261/

http://www.aftenposten.no/kultur/–Helt-greit-a-ta-seg-fri-for-a-dra-pa-Bieber-konsert-7165112.html#.UV3_baU1evs

http://edition.cnn.com/video/#/video/bestoftv/2013/04/03/exp-erin-outtake-beliebers-overwhelm-police-cause-riots.cnn?iref=allsearch

http://blogs.wsj.com/source/2013/04/03/in-norway-town-bieber-beats-exams/

http://artsbeat.blogs.nytimes.com/2013/04/04/schools-in-norway-postpone-exams-for-bieber-concert/

http://www.aftenposten.no/kultur/Justin-Bieber-Elsker-tentamenflytting-i-Norge-7164189.html#.UV4F7aU1evu

Del og bruk

Del og bruk

Del og bruk er et nettverk for lærere og andre som har interesse for «klasseledelse, vurdering, sosiale medier, IKT og skole». Her kan man dele egne opplegg, erfaringer o.l. med andre, og man kan bruke det som andre legger ut på nettstedet. Del og bruk er inndelt i mange forskjellige grupper, alt etter fag og interesser. Man kan finne mange gode tips,  ressurser og få svar på ting man lurer på innenfor spesielle emner. Jeg har krysset av for at jeg vil ha epost når det kommer nye innlegg i gruppene jeg er medlem av, og på den måten holder jeg meg litt oppdatert på hva som skjer der. Noen av gruppene har større aktivitet enn andre, det er jo medlemmene selv som må holde liv i gruppene ellers blir de utdaterte og uinteressante. Jeg kan anbefale dette nettverket, her er mye nyttig informasjon for oss lærere.

Læreplan i fremmedspråk

Læreplan i fremmedspråk

Jeg laget en ordsky av læreplanen i fremmedspråk. Det var veldig interessant å se hvilke ord som kom tydeligst frem, nemlig fremmedspråk og eksamen. At ordet fremmedspråk ble veldig fremtredende, var ikke så forbausende. Det var litt mer uventet at ordet eksamen skulle komme så tydelig frem, men så er det også nevnt veldig mange ganger i læreplanen under vurdering.

Vocaroo

Vocaroo

Vocaroo er en «online voice recorder», altså et verktøy til å ta opp lyd. Programmet er gratis, det krever ingen installasjon og er veldig brukervennlig. Når elevene går inn på nettsiden http://www.vocaroo.com,  trykker de bare på «Click to record», og sier det de skal. De kan høre det de har snakket inn og forsøke igjen hvis de ikke er fornøyd. Deretter kan de sende det til læreren på epost. Jeg prøvde ut dette, og det fungerte helt fint. Jeg kommer til å prøve ut dette i fremmedspråksklassene, fin måte å få sjekket uttalen til elevene.

Jeg fant dette programmet på den franske nettsiden LE CAFE DU FLE: http://www.lecafedufle.fr/2013/03/tice-un-outil-simple-efficace-et-gratuit-pour-recevoir-les-productions-orales-des-apprenants-expression-orale-vocaroo/

eTwinning

På den første samlinga fortalte Anita Normann om eTwinning, og vi registrerte oss som brukere. I tillegg til å være et nettverk for samarbeidsprosjekter mellom europeiske skoler, finnes det også forskjellige grupper og diskusjonsrom på eTwinning-plattformen. Ettersom jeg underviser i fransk, meldte jeg meg inn i Groupe Francophone og lærerrommet Enseigner le français en langue étrangère. Dette var ei veldig interessant og inspirerende arbeidsøkt synes jeg, og jeg hadde stort utbytte av den.

Jeg var på et foredrag om eTwinning på et seminar for fremmedspråkslærere i Ålesund for mange år siden, og jeg syntes at dette hørtes veldig spennende ut. Det er mange lærere på skolen vår som kunne tenke seg å delta på et eTwinning-prosjekt, men vi har vel tenkt at det vil bli for mye arbeid og bli forpliktende over lang tid. Nå ser jeg imidlertid at dette ikke er nødvendig, man trenger ikke å holde kontakt med de samme klassene/elevene gjennom flere år. Man kan delta på ett eller flere korte prosjekter, på denne måten tror jeg det vil bli mer overkommelig for den enkelte lærer.

I følge Kunnskapsløftet skal elevene “kommunisere via digitale medier” (Læreplan i engelsk, kompetansemål etter 10. trinn, under kommunikasjon) og “bruke kommunikasjonsteknologi til samarbeid og møte med autentisk språk” (Læreplan i fremmedspråk, kompetansemål etter 10. trinn, under språklæring). I læreplanen for valgfaget internasjonalt samarbeid, som ble innført i ungdomsskolen høsten 2012, står det: “Hovedområdet innebærer at elevene skal etablere kontakt og kommunisere med ungdom i andre land gjennom å bruke IKT og multimedia.” eTwinning passer utmerket til å dekke disse delene av læreplanene. Elevene får komme i kontakt med og samarbeide med elever fra andre land, bruke fremmedspråk og digitale verktøy. For elevene vil dette virke motiverende fordi de vil møte fremmedspråket og bruke det på en annen måte enn før. For lærerne er det også mange fordeler, de vil bl.a. få bruke språket de underviser i mer, bli kjent med andre lærere og se hvordan det jobbes på skoler i andre land, og de vil også få bedret sin digitale kompetanse.

Det finnes også en del utfordringer ved eTwinning. Man må ha engasjerte og motiverte lærere som har lyst til å holde på med dette. Elevene må også være motiverte, og da gjelder å finne prosjekter som elevene synes er spennende og som de kan beherske rent språklig, da vil de oppleve mestring. Man er også helt avhengig av hvilke prosjekter man melder seg på og hvilke klasser/lærere man møter på. Noe som så spennende og interessant ut på papiret/skjermen, trenger ikke nødvendigvis å bli det i praksis. Det er derfor nødvendig med god planlegging og god kommunikasjon mellom deltakerne slik at alle vet hva som er målet for prosjektet og samarbeider for å komme dit. Hvis man skal bruke et annet fremmedspråk enn engelsk, for eksempel fransk, tysk eller spansk, er det best å velge klasser fra andre land enn målspråkslandet. Hvis ikke kan språket bli for vanskelig for dem som er nybegynnere i språket, og for lite utfordrende for dem som har det som morsmål. På den andre side ville språket ha blitt mer autentisk hvis man samarbeidet med en fransk klasse på fransk enn en klasse i Spania.

Da jeg registrerte meg på eTwinning, skrev jeg at jeg underviser i fremmedspråk i ungdomsskolen og haket av at jeg var åpen for prosjektdeltakelse på eTwinning. Etter noen få dager fikk jeg henvendelser fra lærere i flere forskjellige land, bl.a. Frankrike, Spania, Tyrkia og Romania. Jeg har avgangsklasse i år, og med jobb og studier i tillegg blir det for travelt å sette i gang noen prosjekter nå i vår. Jeg ønsker imidlertid å få til et prosjekt i fransk, spansk eller engelsk til høsten. Jeg har sett mange interessante prosjekter i prosjektrommet på eTwinning. Når det gjelder fransk og spansk, har elevene et ganske begrenset ordforråd og man må derfor velge enkle prosjekter som elevene har forutsetninger for å delta i. Det kan være prosjekter der de skal fortelle om seg selv, om hjemstedet sitt, hobbyen sin eller lignende. Dette kan også være noe de kan snakke om i en muntlig eksamen.

Jeg mener at eTwinning er et veldig viktig nettverk. I tillegg til å styrke språkopplæringen, vil det sikkert også føre til bedre kulturforståelse fordi man gjennom samarbeid på tvers av landegrensene vil få innblikk i hvordan andre mennesker lever og tenker. Jeg tror at både lærere og elever som er med på dette har et stort utbytte av det, ikke bare rent faglig, men også på det personlige plan.

Mitt Pusterom

Livet med uhelbredelig kreft

Læringsstrategiar

Ein oversikt over nokre vanlege læringsstrategiar

Opern- & Konzertkritik Berlin

Klassik-Blog für Konzertberichte und Opernkritiken aus Berlin, Bayreuth, München etc.

ShetlandsBlindheim

Jeg ønsker å være et godt forbilde!

Carolines Gourmet

Hemmelighetene bak det italienske kjøkkenet

Svein og Marit

Turer og opplevelser

Oxford Education Blog

The latest news and views on education from Oxford University Press.

Bruk av digitale verktøy i skolen.

Elevaktivitet gir mer læring!

pourlefrancais

Actions en faveur de la langue française dans le monde non-francophone

Vurderingspraksis

Vurdering for læring i praksis

Annika Sjödahl

Lärare i svenska och engelska åk 3-9/gymnasiet. Mottog Svensklärarpriet 2020.

Engelsk for videregående

Engelsk for videregående fra Gyldendal Undervisning

SPOTLIGHT

Undervisningstips jeg vil ta vare på

Spanish Study Center

Blog para aprender español

Notae Tironianae

La actualidad del mundo clásico

APRENDER ESPANHOL É FÁCIL...

para os brasileiros...

Lillian Baur

One of a Kind