Start here

Reklamer

Vocaroo

Vocaroo

Vocaroo er en «online voice recorder», altså et verktøy til å ta opp lyd. Programmet er gratis, det krever ingen installasjon og er veldig brukervennlig. Når elevene går inn på nettsiden http://www.vocaroo.com,  trykker de bare på «Click to record», og sier det de skal. De kan høre det de har snakket inn og forsøke igjen hvis de ikke er fornøyd. Deretter kan de sende det til læreren på epost. Jeg prøvde ut dette, og det fungerte helt fint. Jeg kommer til å prøve ut dette i fremmedspråksklassene, fin måte å få sjekket uttalen til elevene.

Jeg fant dette programmet på den franske nettsiden LE CAFE DU FLE: http://www.lecafedufle.fr/2013/03/tice-un-outil-simple-efficace-et-gratuit-pour-recevoir-les-productions-orales-des-apprenants-expression-orale-vocaroo/

Reklamer

eTwinning

På den første samlinga fortalte Anita Normann om eTwinning, og vi registrerte oss som brukere. I tillegg til å være et nettverk for samarbeidsprosjekter mellom europeiske skoler, finnes det også forskjellige grupper og diskusjonsrom på eTwinning-plattformen. Ettersom jeg underviser i fransk, meldte jeg meg inn i Groupe Francophone og lærerrommet Enseigner le français en langue étrangère. Dette var ei veldig interessant og inspirerende arbeidsøkt synes jeg, og jeg hadde stort utbytte av den.

Jeg var på et foredrag om eTwinning på et seminar for fremmedspråkslærere i Ålesund for mange år siden, og jeg syntes at dette hørtes veldig spennende ut. Det er mange lærere på skolen vår som kunne tenke seg å delta på et eTwinning-prosjekt, men vi har vel tenkt at det vil bli for mye arbeid og bli forpliktende over lang tid. Nå ser jeg imidlertid at dette ikke er nødvendig, man trenger ikke å holde kontakt med de samme klassene/elevene gjennom flere år. Man kan delta på ett eller flere korte prosjekter, på denne måten tror jeg det vil bli mer overkommelig for den enkelte lærer.

I følge Kunnskapsløftet skal elevene “kommunisere via digitale medier” (Læreplan i engelsk, kompetansemål etter 10. trinn, under kommunikasjon) og “bruke kommunikasjonsteknologi til samarbeid og møte med autentisk språk” (Læreplan i fremmedspråk, kompetansemål etter 10. trinn, under språklæring). I læreplanen for valgfaget internasjonalt samarbeid, som ble innført i ungdomsskolen høsten 2012, står det: “Hovedområdet innebærer at elevene skal etablere kontakt og kommunisere med ungdom i andre land gjennom å bruke IKT og multimedia.” eTwinning passer utmerket til å dekke disse delene av læreplanene. Elevene får komme i kontakt med og samarbeide med elever fra andre land, bruke fremmedspråk og digitale verktøy. For elevene vil dette virke motiverende fordi de vil møte fremmedspråket og bruke det på en annen måte enn før. For lærerne er det også mange fordeler, de vil bl.a. få bruke språket de underviser i mer, bli kjent med andre lærere og se hvordan det jobbes på skoler i andre land, og de vil også få bedret sin digitale kompetanse.

Det finnes også en del utfordringer ved eTwinning. Man må ha engasjerte og motiverte lærere som har lyst til å holde på med dette. Elevene må også være motiverte, og da gjelder å finne prosjekter som elevene synes er spennende og som de kan beherske rent språklig, da vil de oppleve mestring. Man er også helt avhengig av hvilke prosjekter man melder seg på og hvilke klasser/lærere man møter på. Noe som så spennende og interessant ut på papiret/skjermen, trenger ikke nødvendigvis å bli det i praksis. Det er derfor nødvendig med god planlegging og god kommunikasjon mellom deltakerne slik at alle vet hva som er målet for prosjektet og samarbeider for å komme dit. Hvis man skal bruke et annet fremmedspråk enn engelsk, for eksempel fransk, tysk eller spansk, er det best å velge klasser fra andre land enn målspråkslandet. Hvis ikke kan språket bli for vanskelig for dem som er nybegynnere i språket, og for lite utfordrende for dem som har det som morsmål. På den andre side ville språket ha blitt mer autentisk hvis man samarbeidet med en fransk klasse på fransk enn en klasse i Spania.

Da jeg registrerte meg på eTwinning, skrev jeg at jeg underviser i fremmedspråk i ungdomsskolen og haket av at jeg var åpen for prosjektdeltakelse på eTwinning. Etter noen få dager fikk jeg henvendelser fra lærere i flere forskjellige land, bl.a. Frankrike, Spania, Tyrkia og Romania. Jeg har avgangsklasse i år, og med jobb og studier i tillegg blir det for travelt å sette i gang noen prosjekter nå i vår. Jeg ønsker imidlertid å få til et prosjekt i fransk, spansk eller engelsk til høsten. Jeg har sett mange interessante prosjekter i prosjektrommet på eTwinning. Når det gjelder fransk og spansk, har elevene et ganske begrenset ordforråd og man må derfor velge enkle prosjekter som elevene har forutsetninger for å delta i. Det kan være prosjekter der de skal fortelle om seg selv, om hjemstedet sitt, hobbyen sin eller lignende. Dette kan også være noe de kan snakke om i en muntlig eksamen.

Jeg mener at eTwinning er et veldig viktig nettverk. I tillegg til å styrke språkopplæringen, vil det sikkert også føre til bedre kulturforståelse fordi man gjennom samarbeid på tvers av landegrensene vil få innblikk i hvordan andre mennesker lever og tenker. Jeg tror at både lærere og elever som er med på dette har et stort utbytte av det, ikke bare rent faglig, men også på det personlige plan.

Jeg heter Wenche Sissel Kvam, og jeg har vært lærer på en ungdomsskole i Ålesund i 15 år nå. Jeg er adjunkt med tilleggsutdanning og underviser først og fremst i språkfag; engelsk, fransk og spansk.  Jeg har studert i Oslo, Volda og Ålesund, og jeg er nå masterstudent i Trondheim i tillegg til jobben min som lærer.

Jeg elsker alt som har med språk å gjøre, og jeg ønsker hele tiden å lære mer innen språkundervisning. Da jeg kom hørte om denne mastergraden for noen år siden, ble jeg veldig glad og studiet har absolutt svart til forventningene jeg hadde på forhånd. Emnet Digital Kompetanse inngår som en del av dette masterstudiet, så det er hovedårsaken til at jeg følger det nå. Jeg er imidlertid veldig interessert i emnet og ønsker hele tiden å lære mer. Å kunne bruke digitale verktøy er en av de grunnleggende ferdighetene i skolen, og det er veldig viktig at lærerne selv har god digital kompetanse slik at vi kan veilede elevene på en god måte.

Mine forventninger til dette emnet er at jeg skal lære å bruke ulike digitale verktøy slik at jeg kan ta dem i bruk i undervisningen. Jeg tror at det vil gjøre fagene og timene mer varierte og interessante både for elever og lærere. Jeg ser også for meg at jeg skal lære mye om kildebruk og kildekritikk, noe som bare blir viktigere og viktigere i vår digitaliserte tidsalder der hele verden bare er et tastetrykk unna. Mange elever er altfor ukritiske til kildene de finner på nettet og det er vår oppgave å veilede dem i dette.

Svein og Marit

Turer og opplevelser

Oxford Education Blog

The latest news and views on education from Oxford University Press.

Bruk av digitale verktøy i skolen.

Elevaktivitet gir mer læring!

pourlefrancais

Actions en faveur de la langue française dans le monde non-francophone

Vurderingspraksis

Vurdering for læring i praksis

DigiTale

av Siw Olsen Fjørtoft

Engelsk for videregående

Engelsk for videregående fra Gyldendal Undervisning

SPOTLIGHT

Undervisningstips jeg vil ta vare på

EJERCICIOS DE ESPAÑOL

BLOG DEDICADO A LOS PROFESORES DE ESPAÑOL

Notae Tironianae

La actualidad del mundo clásico

APRENDER ESPANHOL É FÁCIL...

para os brasileiros...

Lillian Baur

One of a Kind

FST-Norge

Fransk, spansk og tysk som fremmedspråk i den norske skolen

Hurpehyl

Verden sett fra en voksen dames ståsted.

The Language Gym

by Gianfranco Conti, PhD. Co-author of 'The Language Teacher toolkit', winner of the 2015 TES best resource contributor award and founder of www.language-gym.com

A Hundred Affections

Balancing All The Things That Matter

An Ethical Island

How to Teach Without a Lecture and other fun

herramientasprofesdeele

Aquí encontrarás recursos útiles e innovadores para el aula de ELE