Reklamer

Start here

Jeg heter Wenche Sissel Kvam, og jeg har vært lærer på en ungdomsskole i Ålesund i 15 år nå. Jeg er adjunkt med tilleggsutdanning og underviser først og fremst i språkfag; engelsk, fransk og spansk.  Jeg har studert i Oslo, Volda og Ålesund, og jeg er nå masterstudent i Trondheim i tillegg til jobben min som lærer.

Jeg elsker alt som har med språk å gjøre, og jeg ønsker hele tiden å lære mer innen språkundervisning. Da jeg kom hørte om denne mastergraden for noen år siden, ble jeg veldig glad og studiet har absolutt svart til forventningene jeg hadde på forhånd. Emnet Digital Kompetanse inngår som en del av dette masterstudiet, så det er hovedårsaken til at jeg følger det nå. Jeg er imidlertid veldig interessert i emnet og ønsker hele tiden å lære mer. Å kunne bruke digitale verktøy er en av de grunnleggende ferdighetene i skolen, og det er veldig viktig at lærerne selv har god digital kompetanse slik at vi kan veilede elevene på en god måte.

Mine forventninger til dette emnet er at jeg skal lære å bruke ulike digitale verktøy slik at jeg kan ta dem i bruk i undervisningen. Jeg tror at det vil gjøre fagene og timene mer varierte og interessante både for elever og lærere. Jeg ser også for meg at jeg skal lære mye om kildebruk og kildekritikk, noe som bare blir viktigere og viktigere i vår digitaliserte tidsalder der hele verden bare er et tastetrykk unna. Mange elever er altfor ukritiske til kildene de finner på nettet og det er vår oppgave å veilede dem i dette.

Reklamer
Vurderingspraksis

Vurdering for læring i praksis

DigiTale

av Siw Olsen Fjørtoft

Engelsk for videregående

Engelsk for videregående fra Gyldendal Undervisning

SPOTLIGHT

Undervisningstips jeg vil ta vare på

EJERCICIOS DE ESPAÑOL

BLOG DEDICADO A LOS PROFESORES DE ESPAÑOL

Notae Tironianae

La actualidad del mundo clásico

APRENDER ESPANHOL É FÁCIL...

para os brasileiros...

Lillian Baur

One of a Kind

FST-Norge

Fransk, spansk og tysk som fremmedspråk i den norske skolen

Hurpehyl

Verden sett fra en voksen dames ståsted.

The Language Gym

by Gianfranco Conti, PhD. Co-author of 'The Language Teacher toolkit', winner of the 2015 TES best resource contributor award and founder of www.language-gym.com

A Hundred Affections

Balancing All The Things That Matter

An Ethical Island

How to Teach Without a Lecture and other fun

herramientasprofesdeele

Aquí encontrarás recursos útiles e innovadores para el aula de ELE

About Words - Cambridge Dictionaries Online blog

Commenting on developments in the English language

Quartz

Quartz is a digitally native news outlet for the new global economy.

EN REKTORS BEKJENNELSER

Refleksjoner om skole og utdanning